Over Stichting Mondiale Woonhulp

De stichting Mondiale Woonhulp (SMW) wil concrete woonhulp bieden in gebieden die in de problemen zijn geraakt na een natuurramp. SMW is op 15 maart 2006 door een aantal Drentse woningcorporaties opgericht. Aanleiding was de tsunami in Azië van 2004.

De SMW is onafhankelijk en wil ongeacht politieke- of geloofsovertuiging de bevolking woonhulp bieden waar deze niet of onvoldoende door de lokale overheden geboden kan worden. De woonhulp is bedoeld voor de wederopbouw, en nadrukkelijk geen noodhulp.

Geld efficiënt besteden

De stichting wil het geld zo efficiënt mogelijk besteden. Daarom worden er geen reizen gemaakt naar de probleemgebieden, maar gaat de stichting hier op zoek een betrouwbare partner in de getroffen regio, die vandaaruit de wederopbouw regelt. Geld wordt niet in één keer uitgegeven, maar gecontroleerd in fases aan de hand van de voortgang van het project. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere opbouworganisaties in het gebied. De stichting heeft een onbezoldigd bestuur en geen structurele overheadkosten.

Stimuleren werkgelegenheid

Gezocht wordt naar kleinschalige, beheersbare projecten op lokaal niveau. Bij het uitvoeren van de bouwprojecten wordt zoveel mogelijk de lokale bevolking ingeschakeld. Zij weten bij uitstek waar behoefte aan is, terwijl op deze manier de kosten beheersbaar blijven en de lokale economie wordt gesteund. SMW ziet er op toe dat het eigendom van de woningen goed wordt geregeld. De SMW is ongebonden en vrij in haar keuze van te ondersteunen projecten of organisaties.

Financiële middelen

Sinds 2006 is de SMW erkend door de Nederlandse belastingdienst als een instelling die het algemene nut (ANBI) beoogt. Financiële verantwoording gebeurt per project en is in te zien in het financiële jaarverslag op deze website.

Vermogen per 1 januari 2021
83.400
+ Rentebaten
0
+ Donaties
0
- Geen nieuwe projecten
-
- Algemene kosten
- 700
Resultaat 2021
- 700
Vermogen per 31 december 2021
82.700
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2020
113.400
+ Rentebaten
0
+ Donaties
0
- Nepal 10 woningen project 2020
- 18.700
- Ghana 3 woningen project 2020
- 10.000
- Algemene kosten
- 1.300
Resultaat 2020
- 30.000
Vermogen per 31 december 2020
83.400
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2019
157.900
+ Rentebaten
0
+ Donaties
0
- Nepal: Build Up Nepal 18 woningen Higuan
- 42.300
- Algemene kosten
- 2.200
Resultaat 2019
- 44.500
Vermogen per 31 december 2019
113.400
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2018
234.300
+ Rentebaten
100
+ Donaties
0
- Nepal: Build Up Nepal L5 woningen Duble
- 65.000
- Ontwerp website
- 10.800
- Algemene kosten
- 700
Resultaat 2017
- 76.400
Vermogen per 31 december 2017
157.900
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2017
277.800
+ Rentebaten
n.v.t.
+ Donaties
n.v.t.
- Nepal: Health Promotion Centre (gezondheids-centrum)
- 15.000
- Build Up Nepal Housereconstruction (woningen)
- 27.900
- Algemene kosten
- 600
Resultaat 2017
- 43.500
Vermogen per 31 december 2017
234.300
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2016
290.100
+ Rentebaten
n.v.t.
+ Donaties
300
- Bijdrage Graanschuur Ghana
- 10.000
- Bijdrage Bahay Kubo Philippijnen
- 2.000
- Algemene kosten
- 600
Resultaat 2016
-12.300
Vermogen per 31 december 2016
277.800
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)
Vermogen per 1 januari 2015
334.700
+ Rentebaten
1.000
+ Donaties
13.500
- Bijdrage woningbouwproject Ghana
- 38.500
- Bijdrage woningbouwproject Gambia
- 18.000
- Voorbereiding project Nepal
- 1.200
- Algemene kosten
- 1.400
Resultaat 2015
- 44.600
Vermogen per 31 december 2015
290.100
Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€)

Bestuur

Henk van der Meer
Voorzitter
Hans Oostmeijer
Secretaris
Johan Kuiters
Penningmeester
Klaas Stol
Bestuurslid
Melanie Bakema
Bestuurslid