Doneren

Bent u enthousiast geraakt door onze stichting en onze manier van werken? Met uw steun kunnen we nog meer concrete woonhulp bieden in gebieden die in de problemen zijn geraakt na een natuurramp.

Stichting Mondiale Woonhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dus uw gift is fiscaal aftrekbaar.