Projecten

Stichting Mondiale Woonhulp steunt kleinschalige, beheersbare projecten op lokaal niveau. Hierbij wil de stichting zoveel mogelijk de dorpsgemeenschap inschakelen, zodat de lokale economie er beter van wordt terwijl de bouw de sociale gemeenschapszin bevordert. Ook probeert de stichting op deze manier de ontwikkeling van vrouwen en kinderen te verbeteren.

Nepal I

Woningen en Gezondheidscentrum