Blader door media met bovenstaande knoppen

Huizen en graanschuur in Ghana

De Upper East Region is een relatief dichtbevolkt gebied, waarvan de grond van slechte kwaliteit is. Het is er droog en toch leeft de bevolking er voor 95% van de landbouw. Sinds 1992 is Ghana een stabiele democratie met economische groei. De infrastructuur, het onderwijs en de gezondheidszorg is verbeterd. De zeer arme bevolking in het noorden ziet echter nog geen merkbare verbetering van de levensstandaard. Dit komt vooral door het barre klimaat.

Gebied
Noordoost Ghana, Upper East Region
Aanleiding
Overstroming ten gevolge van heftige regens in 2007
Project 2009/2010
Bouw van 11 woningen
Project 2013
Bouw van 12 woningen
Project 2015
Bouw van 10 woningen
Project 2016
Bouw van graanschuur
Lokale partners
Ghana werkgroep Roden, Clothilda Atampugbire
Financiële bijdrage SMW
€117.700 (€ 35.000 + € 34.200 + € 38.500 + € 10.000)
Periode
2008, 2013 en 2015
Bijzonderheden
Onderdeel van een project van de Ghana Werkgroep Roden

Bekijk ontwikkeling project in stukjes uit nieuwsbrief van werkgroep Roden

Bouw elf woningen in 2010

Na hevige regenval en overstromingen in 2007 zijn oogsten vernietigd en lemen huizen ingestort. In november 2008 bleken nog steeds mensen onvoldoende of helemaal niet gehuisvest. SMW heeft de bouw van zeven tweekamerhuisjes gesponsord. Deze zijn gebouwd met lokaal verkrijgbare materialen tegen een zo laag mogelijke kostprijs.

Huisvesting weduwen

In 2013 besloot SMW op verzoek van de Ghana Werkgroep Roden nogmaals om financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bouw van vier huisjes in de omgeving van Bolgatana en van acht huisjes in de regio van Bongo. De begeleiding van de bouw en de projectuitvoering is verzorgd door de heer Rex Asanga in Bolgatana en door mevrouw Clothilda Atampugbire in Bongo.

Met dit project zijn weduwen geherhuisvest. Zij hebben geholpen met de bouw door water te halen en blokken te dragen. Ook hebben zij een akkoord ondertekend waarin zij zich verplichten om de huisjes goed te onderhouden. Met dit project is de werkgelegenheid in de dorpsgemeenschap geholpen en de sociale gemeenschapszin verbeterd. Begin 2014 is het project afgerond.

Woningen in 2015

Eind 2014 bleken er nog steeds mensen te zijn zonder woning, vandaar dat SMW de werkgroep toezegt nog eens tien woningen te willen financieren. De kosten vallen dit keer hoger uit, € 35.500. Dit heeft te maken met de inflatie en de gestegen prijzen van de materialen. In juni 2015 was de bouw voltooid.

Bouw graanschuur Bongo

Begin 2016 heeft SMW budget beschikbaar gesteld voor de bouw van een graanschuur. Dit is geen woning, dus een afwijkend project. Toch is hiertoe besloten omdat deze voorziening goed aansluit op primaire behoeften van de bevolking.

In mei is gestart met de bouw en in juli was het gebouw klaar. In november is het ‘warehouse’ in gebruik genomen. In oktober hebben de vrouwengroepen hun oogst naar de graanschuur gebracht voor opslag. Vanwege de onregelmatige regenval was de opbrengst niet zo groot. De vrouwen willen daarom ook andere producten inkopen en hier opslaan.