Bouw gezondheidscentrum Nepal

Na de verwoesting van de Health Post in Dhading is nu een nieuw gezondheidscentrum gepland in het dorp Khalte. SMW is in contact gekomen met Sathiko Sath, een stichting van kansarme kinderen in Nepal, die geld heeft ingezameld voor dit centrum.

Samen hebben zij gekeken of zij onze projecten op elkaar zouden kunnen afstemmen. Sakitho Sath kwam voor de bouw van hun gezondheidsvoorziening een bedrag tekort om te kunnen gaan bouwen, SMW heeft toen dit bedrag van 15.000 euro geschonken. Op 16 januari 2018 Is de bouw van start gegaan. Verwacht wordt dat het centrum half april open kan gaan.

Update november 2018: de bouw is inmiddels afgerond en het centrum is nu volop in gebruik.

Het project in cijfers

Gebied
Khalte, 150 km ten NW van Kathmandu in Nepal
Aanleiding
Aardbeving 2015
Project
Bouw gezondheidscentrum
Lokale partners
Sathiko Sath en HT Wandelreizen en Rotary Club lawalakhel
Financiële bijdrage SMW
€ 15.000

Het gezondheidscentrum gaat een gebied met circa 10.000 inwoners bedienen. Het gebouw heeft één bebouwingslaag op de begane grond. Daar is plaats voor een onderzoekskamer, een laboratorium, een familiekamer, een kamer voor het geven van voedingsadviezen, een opslagruimte een wachtruimte en een toilet. Er komt een watervoorziening, ventilatie en airconditioning.

De constructie van het geplande gebouw is geschikt voor een mogelijke tweede etage in de toekomst. Naast het geplande gebouw worden momenteel met overheidsgeld een gebouwtje met twee kraamkamers en twee toiletgebouwtjes gebouwd. Deze staan los van het gezondheidscentrum, maar zijn wel door een afdak met elkaar verbonden.

Plaatselijke Rotary houdt toezicht

De bouw wordt uitgevoerd door een lokale aannemer. Vanuit Nederland is dit project geïnitieerd door Sathiko Sath en HT Wandelreizen, die in 2015 het gezamenlijke Noodfonds hebben opgericht om hulp te bieden na de aardbevingen. In Nepal is de Rotary Club Lawalakhel bereid gevonden toezicht te houden op en te ondersteunen bij de voortgang.